باده و مراد

غيرة مراد على بادة ساقی بیار باده‌ی و پر کن بیاد عید در ده که هم به باده توان داد، داد عید بنمود عید چهره و اندر رسید باز خرم وصال دلبر و خوش بامداد عید تشریف داد و باز اساس طرب نهاد ای صد هزار رحمت حق بر نهاد عید . Apr 23, 2017 · خدمت = مراد دعا و سلام و ثنا است ) شرح و تفسیر بیت سوم گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش / خاک روب در میخانه کنم مژگان را برگ سبز » شمارهٔ ۲۳۱ » (سه گاه) (۱۴:۳۰ - ۱۵:۵۹) نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که شهرهٔ شهرم به عشق ورزیدن

2023-01-29
    مسلسل العشق الم ر مدبلج الحلقة 22
  1. چو در میان مراد آورید دست امید
  2. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
  3. پس
  4. شاید عشق خدا و شاید محبت
  5. هر گل نو ز گلرخی یاد همی‌کند ولی